Barbro Linderholm
Arbetsadress: Onkologiska kliniken, Sahlgrenska US, 413 45 Göteborg
Tjänstetitel: Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Pfizer

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inga
Deklarationen för Barbro Linderholm uppdaterades 2015-05-24

Anna-Lotta Hallbeck
Arbetsadress: Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Tjänstetitel: Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inget
Deklarationen för Anna-Lotta Hallbeck uppdaterades 2017-07-10

Anne Andersson
Arbetsadress: Cancercentrum, onkologi, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Tjänstetitel: Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Roche, AstraZeneca

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
AstraZeneca
Deklarationen för Anne Andersson uppdaterades 2015-08-10

Edward Azavedo
Arbetsadress: Mammografiavdelning, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm
Tjänstetitel: Docent, Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
0

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
0

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
0

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
0

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
0

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
0
Deklarationen för Edward Azavedo uppdaterades 2017-07-10

Elizabeth Bergsten Nordström
Arbetsadress: Sturegatan 4, 172 27 Sundbyberg
Tjänstetitel: Ordförande BRO

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Ordf BRO, Styrelsen Europa Donna, E.D., IBCSG EC, EBCTCG SC, Patientrep i tre forskningsprojekt

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inte förekommit

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inte erhållit något bidrag

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Novartis

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Endast egen organisation och E.D.

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Föredrag sker utan att någon ersättning mottages
Deklarationen för Elizabeth Bergsten Nordström uppdaterades 2016-05-18

Fredrik Wärnberg
Arbetsadress: Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tjänstetitel: Överläkare, Docent

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Prelude Corporation, California U.S.A.

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Astra Zeneca, Post graduate kurs

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inget
Deklarationen för Fredrik Wärnberg uppdaterades 2017-08-04

Henrik Lindman
Arbetsadress: Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tjänstetitel: Docent, Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Wilson

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Roche

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Novartis, TEVA, Astra-Zeneca, Pierre-Fabre, Roche

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Roche, Astra-Zeneca, Amgen, Celgene

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Amgen, Astra-Zeneca, Roche
Deklarationen för Henrik Lindman uppdaterades 2015-05-06

Irma Fredriksson
Arbetsadress: Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tjänstetitel: Överläkare/ Sektionschef/ Med dr

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Ja, oavlönat f Astra Zeneca

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Nej
Deklarationen för Irma Fredriksson uppdaterades 2016-04-06

Jan Frisell
Arbetsadress: Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna 17176 Sthlm
Tjänstetitel: Professor, Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Föreläst Post Graduate kurs Astra Zeneca 2 tim/år

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Föreläst Post Graduate kurs Astra Zeneca 2 tim/år
Deklarationen för Jan Frisell uppdaterades 2015-09-28

Johan Ahlgren
Arbetsadress: Onkologiska klin Universitetssjukhuset Örebro
Tjänstetitel: Verksamhetschef, docent och överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Astra Zeneca, föreläsning på SK-kurs

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Nej
Deklarationen för Johan Ahlgren uppdaterades 2015-10-21

Jonas Bergh
Arbetsadress: Radiumhemmet, Karolinska Onkologi, Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm
Tjänstetitel: Professor i onkologi (Mimi Althainz donationsprofessur), överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Extern expert åt EMA (European Medicines Agency), medlem och Acting Chairman i SAG (Scientific Advisory Group). Extern expert åt Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Medlem i etiknämnden, Karolinska Institutet. Medlem i Scientific Council, IARC/WHO. Director StratCan, Karolinska Institutet.

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Amgen, Bayer, Merck, Roche och Sanofi-Agentis, dessa bidrag har gått till Karolinska Universitetssjukhuset. AstraZeneca, detta bidrag har gått till Karolinska Institutet.

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Deltager som föreläsare i AstraZenecas postgraduate kurs. Chairman vid HER2 State of the Art meeting, arrangeras av Roche och vid ER+SOTA, arrangeras av Novartis. Inga personliga ersättningar.

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Erhåller sedan 2011 inga personliga ersättningar från läkemedels- eller diagnostikföretag.
Deklarationen för Jonas Bergh uppdaterades 2017-07-09

Kala Hatti Önnerfält
Arbetsadress: Onkologimottagning1 / VO Hematologi, Onkologi, Strålfysik / Lund, SUS
Tjänstetitel: Kontaktsjuksköterska/klinisk lärare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inga
Deklarationen för Kala Hatti Önnerfält uppdaterades 2016-04-04

Lisa Rydén
Arbetsadress: Lunds universitet, LUCC Medicon Village
Tjänstetitel: Universitetslektor

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Roche

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inget
Deklarationen för Lisa Rydén uppdaterades 2016-04-05

Malin Sund
Arbetsadress: Kirurgcentrum NUS och Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap/kirurgi, Umeå universitet
Tjänstetitel: Professor/Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Transnationella expertgruppen Pfizer AB

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inget
Deklarationen för Malin Sund uppdaterades 2017-07-10

Maria Mani
Arbetsadress: Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tjänstetitel: Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Johnson and Johnson
Deklarationen för Maria Mani uppdaterades 2015-11-03

Marie Sundquist
Arbetsadress: : Bröstsektionen, kir klin, Länssjukhuset, 39185 Kalmar
Tjänstetitel: Överläkare/processledare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Astra Zeneca

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Novartis

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inga
Deklarationen för Marie Sundquist uppdaterades 2016-05-18

Mårten Fernö
Arbetsadress: Avd. för onkologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
Tjänstetitel: Professor

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Canncerfondens forskningsnämnd, Cancerfondens prioriteringsgrupp A2, Bröstcancerfondens forskningskommitté (BRO), Gunnar Nilssons Cancerstiftelse

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
PFS Genomics

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Pfizer

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
AstraZeneca

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Roche, Novartis
Deklarationen för Mårten Fernö uppdaterades 2017-08-22

Niklas Loman
Arbetsadress: Skånes Univesitetssjukvård, VO hematologi, onkologi och strålnignsfysik
Tjänstetitel: Överläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Astra Zeneca

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Astra Zeneca
Deklarationen för Niklas Loman uppdaterades 2016-05-18

Per Malmström
Arbetsadress: Skånes Universitetssjukhus Lund
Tjänstetitel: Professor

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget att deklarera

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
0

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
0

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
0

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
0

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
0
Deklarationen för Per Malmström uppdaterades 2015-09-30

Pär-Ola Bendahl
Arbetsadress: : Avd. för onkologi och patologi, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds Universitet, Medicon Village, 221 81 Lund
Tjänstetitel: Docent

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Nej

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Nej
Deklarationen för Pär-Ola Bendahl uppdaterades 2017-07-17

Roger Olofsson Bagge
Arbetsadress: Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Tjänstetitel: Docent, Specialistläkare

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Nej

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
AstraZeneca

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Amgen

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Roche AB
Deklarationen för Roger Olofsson Bagge uppdaterades 2017-07-10

Tommy Fornander
Arbetsadress: Karolinska Universitetssjukhuset
Tjänstetitel: Överläkare, docent

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inga

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Nej

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inga
Deklarationen för Tommy Fornander uppdaterades 2015-11-25

Yvonne Brandberg
Arbetsadress: Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet Z1:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Tjänstetitel: Professor

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inget

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Astra Zeneca

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Celgene
Deklarationen för Yvonne Brandberg uppdaterades 2016-05-19

Yvonne Wengström
Arbetsadress: Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad 23 300, 181 47 Huddinge
Tjänstetitel: Professor

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Inget

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inga
Deklarationen för Yvonne Wengström uppdaterades 2017-07-10

Zakaria Einbeigi
Arbetsadress: Jubileumskliniken Sahlgrenska Univ sjukhus
Tjänstetitel: Överläkare, PhD

Har haft följande uppdrag de sista 3 åren:
Expert åt TLV

Varit anställd som konsult av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har erhållit forskningsbidrag av följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i Advisory Boards för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har deltagit i utbildningsaktiviteter för följande företag de sista 3 åren:
Inga

Har hållit föredrag och erhållit ersättning från följande företag de sista 3 åren:
Inga
Deklarationen för Zakaria Einbeigi uppdaterades 2016-04-05