Niklas Loman ordförande Onkolog Region Syd, Docent överläkare
Henrik Lindman V. Ordförande Onkolog Region Uppsala-Örebro, Docent, överläkare
Irma Fredriksson Kassör; Kirurg Region Stockholm-Gotland; Docent, överläkare
Jenny Heiman, Styrelseledamot, Kirurg Region Väst; Ph D, överläkare
Anne Andersson Styrelseledamot, representerar Svensk bröstonkologisk förening; 
Onkolog Region Norr; PhD överläkare
Charlotta Wadsten Styrelseledamot, representerar Svensk bröstkirurgisk förening;
Kirurg Region Norr, Ph D, överläkare
Eva Vikhe Patil; Kirurg Region Sydöst; överläkare
Åsa Wickberg; 
Kirurg Region Uppsala-Örebro, PhD, överläkare
Jana de Boniface Kirurg; Region Stockholm-Gotland, Docent, överläkare
Copyright Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02
Lisa Rydén; Kirurg Region Syd; Professor, överläkare
Sara Alkner; 
Onkolog Region Syd, Docent, Specialistläkare
Antonis Valachis; Onkolog Region Uppsala-Örebro, Docent, överläkare
Dan Lundstedt; Onkolog Region Väst, PhD överläkare
Barbro Linderholm; Onkolog Region Väst, Docent, överläkare
Maria Ekholm; Onkolog Region Sydost, PhD, överläkare
Sara Margolin; Onkolog Region Stockholm- Gotland, Docent, överläkare
Maria Mani; Plastikkirurgi, Docent, överläkare
Kristina Lång; mammografiläkare; Docent Specialistläkrare
Aniko Kovac; Patologi, Docent, överläkare
Johan Hartman, translationell forskning, Professor överläkare
Pär-Ola Bendahl; Statistiker; Docent
Jonas Bergh; ordförande Nationella Vårdprogramgruppen; Professor, överläkare
Maria Sandberg; Omvårdnad Kirurgi, kontaktsjuksköterska
Maria Fjell; Omvårdnad Onkologi, PhD kontaktsjuksköterska
Yvonne Brandberg; Psykosocial Onkologi, Professor, leg psykolog
Susanne Dieroff-Hay; Patientrepresentant, Ordförande i Bröstcancerförbundet