SweBCG utlyser härmed ett stipendium för att stödja forsknings- och/eller utbildningsprojekt

Beskrivning av stipendiet
Stipendiet på 100 000 SEK, för i första hand yngre kliniskt verksamma forskare, avser att stödja forsknings/utbildningsprojekt av mervärde för handläggning av patienter med metastatisk bröstcancer.
Stipendiet utbetalas till den forskningsinstitution/klinik som individen arbetar vid.

Ansökan
Stipendieansökan bör innehålla en kortare forskningsplan på max 3 sidor, CV för den sökande samt ett budgetförslag.
Skicka in din ansökan senast den 15 september 2017 per mail till:
helen.eriksson@ki.se

Urvalskriterier
För stipendiet gäller att stipendiaten är kliniskt verksam vid en svensk klinik/forskningsinstitution och att projekten har fokus på metastaserande bröstcancer.

Beslut och utdelning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen för SweBCG. Utdelning av stipendiet sker i samband med SOTA/ER-symposierna den 12 oktober 2016, där stipendiaten bereds möjlighet att kort presentera sitt projekt under detta symposium.

Redovisning
Stipendiaten inkommer med en skriftlig rapport till SweBCG då projektet har genomförts, senast tre år efter dess tilldelning. En kopia på rapporten tillställs Novartis.

Övriga upplysningar
Professor Jan Frisell, telefon 070-635 95 00 eller docent Johan Ahlgren, telefon 070- 310 17 21, e-post helen.eriksson@ki.se
SweBCG har haft möjlighet att utdela detta stipendium genom ett oberoende forskningsanslag på 100 000 kr från Novartis.

2016 års stipendium

diplom-swebcg-stipendium-2016-a-matikas diplom-swebcg-stipendium-2016-a-m-larsson