Meny

Svenska BröstcancerGruppen

Svenska BröstcancerGruppen startades som en planeringsgrupp för samarbete kring bröstcancerstudier i slutet av 1970-talet. Upprinnelsen var att en grupp kliniska forskare ville undersöka möjligheten att göra en studie som jämförde bröstbevarande kirurgi med mastektomi. Läs mer...

Verksamheten för Svenska Bröstcancergruppen drivs tack vare bidrag från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden

  

Kommande möten

Nästa SOTA-möte äger rum i Umeå, 13-14 oktober 2016.

Nästa Villa Aske möte äger rum 20-21 oktober 2016. Temat för årets möte är "The Transition from Normal Breast to Clinically Relevant Breast Cancer".

 

Nyheter 2015

SweQA: Populationsbaserade data för 2013 är inlagt (april 2015). Resultat för reproducerbarhetsstudien 2015 är inlagda (november 2015).

 

 Eventuella synpunkter angående hemsidan skickas till Mårten Fernö

Uppdaterat 2016-05-24 10:26:50