Här kan du titta på miniSOTA-webinarium 201015:

För innehållsförteckning se under ”möten”