SweQA utskick med kommentar är nu utlagda under Dokument (inläggning krävs).

Vid SweBCG-mötet 22/10 avtackades tidigare styrelseledamöterna Jonas Bergh, Lisa Rydén av nuvarande ordförande Jan Frisell.
avtackning-lisa-och-jonas